Stefan aan de onderkant van de wereld Verhalen en foto’s vanuit Nieuw-Zeeland

5 October, 2008

Boot, fiets, vogel

Filed under: — admin @ 4:17 am

De vogel is een soort aalscholver. In het Engels heet hij “Pied Shag”.

No Comments

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URL

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress